dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Ankiety
Ankieta dot. gospodarowania odpadami
 
Informuję mieszkańców gminy Wróblew, że z  dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),  która w znaczący sposób wnosi nowe obowiązki dla gmin oraz wytwórców odpadów. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

W tym celu zostaną dostarczone ankiety zawierające pytania odnośnie  gospodarowania odpadami na Państwa posesji. Ankiety zawierają między innymi pytania w zakresie posiadanych przez Państwa umów na odbiór odpadów komunalnych.  Zapytamy również o rodzaje i ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów na poszczególnych posesjach. Otrzymane od Państwa informacje zweryfikujemy z danymi przekazywanymi przez firmy wywozowe.  Zebrane informacje są niezbędne do przygotowania przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami oraz pozwolą przygotować się do przyjęcia od 1 lipca 2013 roku obowiązku odbierania odpadów przez samorządy.

Jednocześnie przypominamy, że każda posesja, zgodnie z  w/w ustawą  powinna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik  na odpady i mieć zawartą umowę.
Ankiety dostarczone będą  przez sołtysów, dostępne będą również na stronie internetowej   www.wroblew.pl w zakładce ankiety oraz w Urzędzie Gminy Wróblew,  pokój nr 10.  

Wypełnione ankiety należy dostarczyć bezpośrednio do tutejszego Urzędu, za pośrednictwem sołtysów lub odesłać na adres: ankieta@wroblew.pl
Wszystkie formularze będą poddane analizie oraz zostaną wykorzystane w celu wdrożenia konkretnych rozwiązań w naszej gminie po 1 lipca 2013 r.

                                                                          Wójt Gminy
                                                                                  /-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:
 ankieta
drukuj