dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Poradnik interesanta
Ewidencja Ludności i USC

Dowody osobiste

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska

Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów

Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie

Przyjęcie zgłoszenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Drogownictwo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej do celów projektowych

Podatki i opłaty lokalne 

Zaświadczenie o dochodowości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek od środków transportu od osób fizycznych i prawnych


Zwrot podatku akcyzowego


drukuj