dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Program YOUNGSTER

Od roku szkolnego 2011/2012 Gmina Wróblew realizowała Program YOUNGSTER, zainicjowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Program YOUNGSTER realizowany był w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie. W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie brało udział 11 uczniów klas trzecich gimnazjum.

Program obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych w oparciu o przygotowany przez wydawnictwo Macmillan autorski program nauki języka angielskiego.


drukuj