dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Budowa placu zabaw w Słomkowie Suchym

Na terenie Gminy Wróblew powstał kolejny plac zabaw w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

23 października 2014 roku została podpisana UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 01642-6930-UM0540320/14 na budowę placu zabaw w Słomkowie Suchym w wysokości 17 311,40 zł. Całkowity koszt operacji wynosi 27 295,85 zł.

Realizacja operacji zaspokoi potrzeby w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci oraz podniesie jakość i atrakcyjność przestrzeni terenów wiejskich poprzez budowę placów zabaw, co wpłynie na wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich.

drukuj