dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Gospodarka

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI

Kierownik - Michał Wzgarda

I piętro, pokój nr 8

tel.  (43) 828-66-11 

   • Inwestycje, kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie, melioracja, Gminna Spółka Wodna
    Michał Wzgarda
    I piętro, pokój nr 11
    tel.  (43) 828-66-11
   • Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
    Elżbieta Pawłowska
    I piętro, pokój nr 14
    tel.  (43) 828-66-08
   • Inwestycje, drogownictwo
    Paweł Klucha
    I piętro, pokój nr 8
    tel.  (43) 828-66-11
   • Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi
    Przemysław Marchwicki
    I piętro, pokój nr 10
    tel.  (43) 828-66-13 
   • Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, ścieki i odpady komunalne)
    Renata Nowacka
    I piętro, pokój nr 10
    tel.  (43) 828-66-13
   • Zamówienia publiczne, oświetlenie uliczne
    Radosław Rychlik
    I piętro, pokój nr 12
    tel.  (43) 828-66-12 

 

PRZEJDŹ DO:

Inwestycje

Rolnictwo

Gospodarka wodno-ściekowa

drukuj