dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Dotacje
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
W 2014 ROKU


Wójt Gminy Wróblew udzielił dotacji celowej na realizację ww. zadania następującym klubom sportowym:

Nazwa klubu sportowego   Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Klub Sportowy KOBIERZYCKO                       31 000 zł
Ludowy Klub Sportowy TUBĄDZIN                            21 000 zł
Ludowy Klub Sportowy SŁOMKÓW                            10 000 zł
Klub Sportowy WĄGŁCZEW                                     13 000 zł

                                     Łączna kwota dotacji:     75 000 zł                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                            /-/ Tomasz Woźniak


Wróblew, dn. 24.03.2014r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Realizację zadań publicznych w 2014 roku pod nazwą:

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  w ramach profilaktycznej działalności  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

powierzono
Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu  MODLISZKI

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10 000,00 zł


                                           Wójt Gminy
                                          /-/ Tomasz Woźniak

 

Wróblew, dn. 24.03.2014r.
drukuj