Logo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8476
W sumie: 77105

News

News zdjęcie id 254

OGŁOSZENIE LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" o konkursie na stanowisko Księgowego

10.09.2018

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko Księgowego

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

1.      Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie

Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 • terminowe comiesięczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD;
 • terminowe roczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD;
 • sporządzanie okresowych raportów finansowo-księgowych;
 • prowadzenie bieżących spraw finansowo-księgowych;
 • kompletacja oraz archiwizacja dokumentów księgowych;
 • nadzór nad operacjami finansowymi LGD;
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wszelkich zleceń i umów zawartych przez LGD;
 • prowadzenie spraw kadrowych;
 • rejestracja operacji gospodarczych - finansowych;
 • analiza dokumentów finansowych;
 • dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS;
 • prowadzenie dokumentacji składek członków Stowarzyszenia;
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia;
 • sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

Wymagania Konieczne

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii,                
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia pełnej księgowości,
 • Wykształcenie, co najmniej średnie kierunkowe,
 • Wiedza i umiejętności udokumentowane dyplomami, zaświadczeniami, świadectwami,
 • Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office oraz programów księgowych,
 • Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości,

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń,
 • Znajomość problematyki LGD,
 • Umiejętność samodzielnej pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys ze zdjęciem (CV),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i   doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),kwestionariusz osobowy.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 14 września 2018r. na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na Księgowego

 • Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 • Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).

LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zastrzega możliwość odwołania konkursu lub dokonać zmiany jego treści bez podania przyczyny.

Źródło:

http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/348-ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-ksiegowego

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.